JEZERO GAJŠEVCI

 

Jezero Gajševci se nahaja na območju istoimenske vasi Gajševci in vasi Grabe ter je oddaljeno cca 6-7 km od naselja Ljutomer. V celoti zajema 68 ha vodne površine od tega pa je za ribolov izvzeto 8 ha varstvenega območja (drstišča), ki je označeno z obvestilnimi tablami.

Jezero je večkrat letno uporabljeno za različne ribiške tekme tako občinske kot državne in vključujejo tekmovanje s plovcem kot tudi z obtežilnikom.

V zadnjem obdobju je v jezeru posebej pribljubljen ribolov na način ujemi in spusti, saj v njem domujejo kapitalni krapi. Zraven krapov pa so v jezeru poseljeni tudi somi, ščuke, smuči ter ribji drobiž.

Globina jezera je v povprečju med 1 in 3 metri.

 

Izvajanje ribolova na način ujemi in spusti ( C&R ) oz. kampiranje je na jezeru dovoljeno skozi celo leto, ob prehodni  nabavi ribške karte. Omenjeni način je dovoljen na CELOTNEM SEVERNEM delu jezera ( Od pritoka reke Ščavnice v jezero, do njenega izliva iz jezera), OD LETA 2019 PA TUDI DEL JUŽNEGA PREDELA JEZERA (OBMOČJE GOZDU). Območje gozda, kjer je dovoljen ribolov je možen le izključno na način UJEMI IN IZPUSTI in je označen s tablo. V primeru kampiranja na tem predelu (predel gozda) je pred ribolovom obvezna NAJAVA oz. obvestilo RD, ali čuvaju. Telefonske številke so objavljenje na tej spleteni strani.  

Ribolov je  dovoljen na dve ribiški palici. V prmeru lova ribe plenilke, pa le na eno ribiško palico. (pomeni, da se ne sme niti kombinirati 1 palica krap, 1 palica napr. som)

(poglej priložena pravila)

 

POMEMBNO:

Na jezeru je dovoljen ribolov le iz obale. Upraba čolnov je s 1.1.2018 dovoljena le za namen merjenje globine, hranjenje rib in eventualno - izvleke ribe, če je zapeta ali ujeta v podvodni oviri. Uporabljeni čoln je lahko le "navaden", ne sme pa biti daljinsko vodeni. Uporaba čolna je dovoljena le v primeru ribolova na način UJEMI IN SPUSTI!!!

Pred pričetkom ribolova mora vsak pridobiti ribolovno dovolilnico!

 

Na severnem delu jezera, je dostop do ribolovnih pozicij možen tudi z avtomobilom po spodnji strani nasipa (vhod je iz strani mostu oz. mlina Stajnko). Vozilo je dovoljeno imeti v bližini le toliko časa, da se iz njega odnese vsa potrebna oprema za kampiranje - cca 30 minut. Po tem času, je NUJNO da se vozilo odstrani oz. parkira na za to namenjeno mesto. Vozilo v neposredni bližini ribolovne vode NI DOVOLJENO!

 

 

tabla

 

Po zaključku ribolova se mora pozicija počistiti, odstraniti se morajo vse smeti ter ribolovno pozicijo in okolico pustiti v prvotnem stanju.

 

 


       


 

Na vrh strani