RIBOLOVNI REŽIM

V RIBOLOVNEM REŽIMU RD LJUTOMER, JE ZA LETO 2023 IN ZA V NAPREJ, PRECEJ SPREMEMB. PROSIM, DA JIH PREBERETE IN SE TE SPREMEMBE UPOŠTEVATE.

 

NAČRT RIBOLOVNEGA REŽIMA RD LJUTOMER ZA LETO 2023  ZA VSE ŠPORTNO RIBOLOVNE REVIRJE

UVODNA DOLOČILA:

 1. Letni ribolovni režim 2023 opredeljuje posebne zahteve, kot so: dovoljeni dnevni ulov, način ribolova, cenike in

      ostale sklepe UO in Zbora ribičev RD Ljutomer in v skladu s Pravilnikom o ribolovnem režimu, Ul. RS št. 99/2007.

      Ta pravilnik velja tako za člane RD Ljutomer, kakor tudi za vse ribiče - goste, ki izvajajo ribolov v ribolovnih revirjih

      RD Ljutomer.

 1. Ribolov v revirjih RD Ljutomer, se izvaja z veljavno ribolovno dovolilnico za dan ribolova. Dnevni ribolov je omogočen  na eno uro pred sončnim vzhodom in največ 1 ura po sončnem zahodu (po podatkih ARSO!). V določenih revirjih je  možen tudi nočni ribolov.
 2. Na vseh ribolovnih vodah RD Ljutomer so prepovedana plovila z motorji na notranje izgorevanje.
 3. Ribolov iz čolna je prepovedan, razen v primeru reševanja zapete ribe iz preprek v vodi.
 4. Onesnaženje okolice se smatra za hujši disciplinski prekršek, zato morajo ribiči vse pridelane smeti počistiti za

     sabo in jih tudi odpeljati.

 1. V vseh revirjih RD Ljutomer je prepovedana uporaba odprtega ognja.
 2. Prepovedano je shranjevanje krapa v čuvarice, vreče za vaganje in podobno za potrebe kasnejšega fotografiranja z ujeto ribo. Ujetega krapa je potrebno v najkrajšem nožnem času vrniti v ribolovno vodo!
 3. V vseh revirjih RD Ljutomer velja ribolovni C@R za krape težje od 5 kg, enako velja za amurja težje od 7 kg.
 4. V vseh ribolovnih revirjih RD Ljutomer je prepovedan ribolov plenilk na živo vabo, ribolov se izvaja le z eno ribiško palico. Ribolov plenilk je dovoljen samo od zore do mraka. Kombinacija z drugimi ribolovnimi tehnikami (ribolov z plovcem, talni ribolov…) oz. uporaba dodatne palice z drugimi vabami ni dovoljena.
 5. Nočni ribolov soma ni dovoljen!
 6. S sklepom UO RD Ljutomer se varstvena doba smuča prične z 1. februarjem in traja do 31. maja.
 7. Učenci, dijaki in ribiči pripravniki brez ribiškega izpita lahko izvajajo ribolov plenilk, samo v spremstvu mentorja

      ali ribiča, ki ima opravljen ribiški izpit.

 1. Ribolov ostalih vrst rib je dovoljen na dve ribiški palici.
 2. Število boj za markiranje ribolovnega mesta so dovoljene in sicer 1 ribič = 1 boja.
 3. Dovoljeni dnevni ulov in najmanjša dolžina rib v športno ribolovnih revirjih RD Ljutomer:

 

1 kos ščuka nad 50 cm

ali

3 kos postrvi nad 25 cm

ali

1 kos krap do 5 kg

ali

5 kos podusti nad 35 cm

ali

1 kos smuč nad 50 cm

ali

5 kos ploščič nad 30 cm

ali

1 kos som nad 60 cm

ali

5 kos ogrica nad 30 cm

ali

1 kos bolen nad 40 cm

ali

5 kos klen nad 30 cm

ali

5 kos mrena nad 30 cm

ali

1 kos amur nad 50 cm, do 7 kg

ali

3 kg ribjega drobiža brez najmanjše mere

 

 

 1. Navadni koreselj, linj in jez se po sklepu UO RD Ljutomer do nadaljnjega zaščiteni zaradi ogroženosti in jih je prepovedano upleniti. Rake, žabe, školjke in piškurje je prepovedano loviti. Shranjevanje uplenjenih živih rib v raznih plastičnih embalažah in kantah strogo prepovedano.
 2. Prepovedano je medsebojno omejevanje oz. lastiti si ribolovna mesta v ribolovnih revirjih RD Ljutomer.
 3. Po sklepu UO RD LJUTOMER se bo po vsaki veliki vodi v akumulaciji Gajševci vršil odlov rib z mrežo v bazenu pod jezerom, ujete riba se prenese nazaj v jezero. Ukrep je nujen, saj nam vsako leto iz jezera uide večja količina večinoma plemenite ribe. V času izlova z mrežo ne bo mogoč ribolov v bazenu. O odlovu bodo ribiči pravočasno obveščeni.
 4. Ribolovni revir v glinokopu Boreci, ki je v Ribiško-gojitvenem načrtu RD Ljutomer (odobren s strani Zavoda za ribištvo Slovenije), opredeljen kot rezervat za ohranjanje populacije ogroženih domorodnih vrst rib (R3),

zato je v tem revirju STROGO PREPOVEDANO IZVAJANJE RIBOLOVA!

 

RIBOLOVNI REŽIM RD LJUTOMER ZA LETO 2023 NA AKUMULACIJSKEM JEZERU GAJŠEVCI

 • Na akumulaciji Gajševci je prepovedan nočni ribolov od 3. 12. 2022 do 1. 3. 2023.
 • Izven prepovedi je večdnevni in nočni ribolov je dovoljen samo na način ujemi in spusti (C&R), Pri krapolovu je obvezna uporaba »banjice« (carp cradle) in razkužila za nastale rane pri ulovljenem krapu.
 • Slikanje z uplenjeno ribo naj traja max. 15 – 20 minut, nato ribo nepoškodovano izpustiti nazaj v jezero.
 • Strogo je prepovedano uplenjene krape shranjevati v čuvaricah ali vrečah za vaganje za kasnejše slikanje!
 • Prepovedano je krmiti ribe z več kot 5 kg kuhanega partikla in boilic na ribolovni dan (24 ur).
 • Dovoljena je uporaba čolna (na vesla ali el. motor), za markiranje, krmljenje in razvažanje vab.
 • Ribolov iz čolna je prepovedan (izjema je reševanje zapete ribe v ovirah v vodi!).
 • Daljinsko vodeni čolni ali drugačne daljinsko-vodene naprave za razvoz vab so prepovedani!
 • Prepovedano je postavljanje markerja bliže kot 30 m do markerja drugega ribiča. Dovoljena je uporaba enega markerja na ribiča, ki se po končanem ribolovu mora odstraniti iz vode.
 • Dovoljeno je razvažati vabe do navidezne sredine jezera (od izpusta do otoka in dalje do sredine reke Ščavnice, ki se izliva v jezero), velja za severni in južni del jezera.
 • Z uplenjeno ribo ravnajte humano in po predpisih RZS.
 • Ribolov se iz ribolovnega mesta izvaja pred »sebe«, ne levo in ne desno, da se ne ovira ribičev, ki izvajajo ribolov na sosednjih ribolovnih mestih.
 • Postavite šotore na primerno urejena mesta in ne ovirajte sprehajalcev ob jezeru.
 • Na severno stran jezera je dovoljeno pripeljati in odpeljati opremo z vozilom (po poti pod jezom), nato pa je potrebno vozilo odpeljati na parkirišče (pri mostu), ter zapreti zapornico za sabo.
 • Prepovedana je uporaba odprtega ognja (razen kurjenja v primernih posodah – roštilj).
 • Vsak ribič je dolžan za seboj pospraviti in odpeljati smeti, ki jih je pridelal na ribolovu!
 • Strogo je prepovedano uplenjene ribe v akumulaciji Gajševci prenašati v druga jezera in vodotoke (protipravno prilaščanje lastnine RD Ljutomer!)
 • V vseh ribolovnih revirjih RD Ljutomer je prepovedan ribolov plenilk na živo vabo, ribolov se izvaja le z eno ribiško palico. Ribolov plenilk je dovoljen samo od zore do mraka. Kombinacija z drugimi ribolovnimi tehnikami (ribolov z plovcem, talni ribolov…) oz. uporaba dodatne palice z drugimi vabami ni dovoljena.
 • Nočni ribolov soma ni dovoljen!
 • S sklepom UO RD Ljutomer se varstvena doba smuča začne z 1. februarjem in traja do 31. maja.
 • Na južni strani jezera, v gozdu in delu nasipa (označeno s tablo), je možen večdnevni ribolov C@R ob predhodni najavi g. Bogdan Vrbnjak 041-676-923.

 

 

RIBOLOVNI REŽIM RD LJUTOMER ZA LETO 2023 NA GRAMOZNICA BABINCI

 • Prepovedan nočni ribolov od 3. 1. 2023 do 29. 3. 2023.
 • Pred kraparsko sezono bodo urejena in oštevilčena kraparska mesta, kjer bo dovoljeno postaviti šotor in izvajati krapolov. Ribolov se izvaja »pred sebe«, se pravi, da ribiči vab in partikla ne vozijo niti levo in ne desno in na maximalni daljavi 100 do 120 m. Prepovedan je razvoz vab preko jeklenic, ki so v vodi.
 • Pri krapolovu je obvezna uporaba »banjice« (carp cradle) in razkužila za nastale rane pri ulovljenem krapu.
 • Slikanje z uplenjeno ribo naj traja max. 15-20 minut, nato ribo nepoškodovano izpustiti nazaj v gramoznico.
 • Strogo je prepovedano uplenjene krape shranjevati v čuvaricah ali vrečah za vaganje za kasnejše slikanje!
 • Prepovedano je krmiti ribe z več kot 5 kg kuhanega partikla in boilic na ribolovni dan (24 ur).
 • Dovoljena je uporaba čolna (na vesla ali el. motor), za markiranje, krmljenje in razvažanje vab na daljavi 100 do 120 m.
 • Dovoljena uporaba daljinsko vodenih čolnov za krmljenje in razvoz vab na daljavo 100 do 120 m.
 • Ribolov iz čolna je prepovedan (izjema je reševanje zapete ribe v ovirah v vodi!).
 • Ribiči, ki prihajajo na ribolov C@R, mora končati s sondiranjem in krmljenjem ribolovnega mesta vsaj dve uri

        pred sončnim zahodom, da ne motijo ostalih ribičev, ki že izvajajo ribolov!

 • Prepovedano je postavljanje markerja bliže kot 15 m do markerja drugega ribiča.
 • Dovoljena je uporaba enega markerja na ribolovno mesto oz. ribiča, ki se po končanem ribolovu mora odstraniti iz vode.
 • V vseh revirjih RD Ljutomer velja ribolovni režim, da se krapi težji od 5 kg in amurji težji od 7 kg nepoškodovani spustijo nazaj v ribolovno vodo, kjer so bili ujeti.
 • Prepovedana je uporaba odprtega ognja (razen kurjenja v primernih posodah – roštilj).
 • Vsak ribič je dolžan za seboj pospraviti in odpeljati smeti, ki jih je pridelal na ribolovu!
 • Strogo je prepovedano uplenjene ribe v jezeru Babinci prenašati v druga jezera in vodotoke (protipravno prilaščanje lastnine RD Ljutomer!)
 • V vseh ribolovnih revirjih RD Ljutomer je prepovedan ribolov plenilk na živo vabo, ribolov se izvaja le z eno ribiško palico. Ribolov plenilk je dovoljen samo od zore do mraka. Kombinacija z drugimi ribolovnimi tehnikami (ribolov z plovcem, talni ribolov…) oz. uporaba dodatne palice z drugimi vabami ni dovoljena.
 • S sklepom UO RD Ljutomer se varstvena doba smuča začne z 1. februarjem in traja do 31. maja.
 • Na severni strani ribolovne vode v zalivu, od koordinat 46o32''45' N; 16o11''45' E, do 46o32''45' N; 16o11''50' E, je drstišče, kjer je prepovedan ribolov. Meje drstišča so označene z opozorilnimi tablami!

 

RIBOLOVNI REŽIM RD LJUTOMER ZA LETO 2023 NA JAMI GOLNIK 

 • V Jami Golnik je dovoljen več dnevni krapolov (le ta se izvaja kot C@R), pa tudi nočni ribolov krapa in sicer od
 1. 3. 2023 do 1. 11. 2023.
 • V vseh revirjih RD Ljutomer velja ribolovni C@R za krape težje od 5 kg, enako velja za amurja težje od 7 kg.
 • Pri krapolovu je obvezna uporaba »banjice« (carp cradle) in razkužila za nastale rane pri ulovljenem krapu.
 • Slikanje z uplenjeno ribo naj traja max. 15 - 20 minut, nato ribo nepoškodovano izpustiti nazaj v jezero.
 • Strogo je prepovedano uplenjene krape shranjevati v čuvaricah ali vrečah za vaganje za kasnejše slikanje!
 • Prepovedano je krmiti ribe z več kot 5 kg kuhanega partikla in boilic na ribolovni dan (24 ur).
 • Dovoljena je uporaba čolna (na vesla ali el. motor), za markiranje, krmljenje in razvažanje vab.
 • Dovoljena uporaba daljinsko vodenih čolnov za krmljenje in razvoz vab.
 • Ribolov iz čolna je prepovedan (izjema je reševanje zapete ribe v ovirah v vodi!)
 • Dovoljena je uporaba enega markerja na ribolovno mesto oz. ribiča, ki se po končanem ribolovu mora odstraniti iz vode.
 • Z uplenjeno ribo ravnajte humano in po predpisih RZS.
 • Postavite šotore na primerno urejena mesta in ne ovirajte sprehajalcev ob jami.
 • Prepovedana je uporaba odprtega ognja (razen kurjenja v primernih posodah – roštilj).
 • Vsak ribič je dolžan za seboj pospraviti smeti, ki jih je pridelal na ribolovu!
 • Strogo je prepovedano uplenjene ribe v jami Golnik prenašati v druga jezera in vodotoke (protipravno prilaščanje lastnine RD Ljutomer!)
 • Prepovedan je ribolov rib plenilk od 1. 12. 2022 do 1. 9. 2023. Po 1. 9. 2023 bo možen ribolov plenilk le z tehniko vijačenja in na način ujemi in spusti (C&R).
 • S sklepom UO RD Ljutomer se varstvena doba smuča začne z 1. februarjem in traja do 31. maja.

 

 

RIBOLOVNI REŽIM RD LJUTOMER ZA LETO 2023 NA GRAMOZNICI KRAPJE

 • Pri krapolovu je obvezna uporaba »banjice« (carp cradle) in razkužila za nastale rane pri ulovljenem krapu.
 • Ribolov se izvaja »pred sebe«, se pravi, da ribiči vab in partikla ne vozijo niti levo in ne desno !!
 • V vseh revirjih RD Ljutomer velja ribolovni C@R za krape težje od 5 kg, enako velja za amurja težje od 7 kg.
 • Slikanje z uplenjeno ribo naj traja max. 15-20 minut, nato ribo nepoškodovano izpustiti nazaj v jezero.
 • Prepovedano je uplenjene ribe shranjevati v mrežah za kasnejše slikanje.
 • Prepovedano je krmiti ribe z več kot 5 kg kuhanega partikla in boilic na ribolovni dan (24 ur).
 • Dovoljena je uporaba čolna (na vesla ali el. motor), prav tako daljinsko vodeni čolni za markiranje, krmljenje in

        razvažanje vab.

 • Ribolov iz čolna je prepovedan (izjema je reševanje zapete ribe v ovirah v vodi!)
 • Prepovedano je postavljanje markerja bliže kot 15 m do markerja drugega ribiča.
 • Dovoljena je uporaba enega markerja na ribolovno mesto oz. ribiča, ki se po končanem ribolovu mora odstraniti iz vode.
 • Z uplenjeno ribo ravnajte humano in po predpisih RZS.
 • Ribolov se iz ribolovnega mesta izvaja pred »sebe«, ne levo in ne desno, da se ne ovira ribičev, ki izvajajo ribolov na sosednjih ribolovnih mestih.
 • Postavite šotore na primerno urejena mesta da ne ovirajte ostalih obiskovalcev ob gramoznici.
 • Prepovedana je uporaba odprtega ognja (razen kurjenja v primernih posodah – roštilj).
 • Vsak ribič je dolžan za seboj pospraviti smeti, ki jih je pridelal na ribolovu!
 • Strogo je prepovedano uplenjene ribe v revirju gramoznica Krapje prenašati v druga jezera in vodotoke

        (protipravno prilaščanje lastnine RD Ljutomer!).

 • V vseh ribolovnih revirjih RD Ljutomer je prepovedan ribolov plenilk na živo vabo, ribolov se izvaja le z eno ribiško palico. Ribolov plenilk je dovoljen samo od zore do mraka. Kombinacija z drugimi ribolovnimi tehnikami (ribolov z plovcem, talni ribolov…) oz. uporaba dodatne palice z drugimi vabami ni dovoljena.
 • S sklepom UO RD Ljutomer se varstvena doba smuča začne z 1. februarjem in traja do 31. maja.

 

 

RIBOLOVNI REŽIM RD LJUTOMER ZA LETO 2023 NA JAMI SIGET

Ribolov v ribolovnem revirju Jama Siget, se izvaja z veljavno ribolovno dovolilnico za ta dan in sicer je ribolov omogočen na eno uro pred sončnim vzhodom in največ 1 ura po sončnem zahodu. To je voda s posebnim ribolovnim režimom, saj člani RD Ljutomer morajo dokupiti dnevno dovolilnico v višini 5 €, za vijačenje pa je 10 € doplačila. Dnevne dovolilnice je mogoče kupiti v trgovini Šport plus v Ljutomeru, trgovini Central vod na Veščici in pri Mlinu Stajnko v Logarovcih, ali v spletni prodaji pri ribiške karte.si.

 

 • Ribolov je dovoljen v sredo, petek, soboto in nedeljo in ob praznikih.
 • Ribolov krapovcev je dovoljen na dve ribiški palici.
 • Ribolov plenilk je prepovedan od 1.februarja do 31.maja.
 • Ribolov plenilk ni dovoljen od 1. 2. 2023 do 1. 5. 2023. ostale dni pa samo z tehniko vijačenja in to samo v soboto in nedeljo.
 • V vseh revirjih RD Ljutomer velja ribolovni C@R za krape težje od 5 kg, enako velja za amurja težje od 7 kg.
 • Dovoljen dnevni uplen je opisan v uvodnih določilih Ribolovnega režima RD Ljutomer za leto 2023.
 • Prepovedano je krmiti ribe z več kot 5 kg kuhanega partikla in boilic na ribolovni dan (24 ur).
 • Za hranjenje se lahko uporablja frača ali spomb.
 • Z uplenjeno ribo ravnajte humano in po predpisih RZS.
 • Nočni ribolov ni dovoljen!
 • Možen je dokup dnevne ribolovne dovolilnice za dodatni uplen !
 • Prepovedana je uporaba odprtega ognja.
 • Vsak ribič je dolžan za seboj pospraviti smeti, ki jih je pridelal na ribolovu!
 • Strogo je prepovedano uplenjene ribe v jami Siget prenašati v druga jezera in vodotoke (protipravno prilaščanje

     lastnine RD Ljutomer!)

 

RIBOLOVNI REŽIM RD LJUTOMER ZA LETO 2023 NA JAMI MOTA

Ribolovni revir Jama Mota, je tekmovalni revir in se uporablja za srečanja ter tekmovanja. Ribolov je dovoljen samo za omenjene dejavnosti. Od 1. 12. 2023 do 1. 3. 2023 je prepovedan ribolov za namen tekem ali druženja.

 

RIBOLOVNI REŽIM RD LJUTOMER ZA LETO 2023 NA MALI JAMI ob ribiškem domu

 Ribolovni revir Mala jama ob ribiškem domu, je revir C@R. Ribolov je dovoljen v sredo, petek, soboto in nedeljo in ob praznikih, z eno ribiško palico. Člani RD Ljutomer morajo dokupiti dnevno dovolilnico v višini 3 €. Za mladino do 15 leta, ki pridejo z ribičem ni doplačila. V tej jami ni dovoljen ribolov plenilcev!

 

 

RIBOLOVNI REŽIM RD LJUTOMER ZA LETO 2023 NA GRAMOZNICI BORECI (pri gostilni Zorko)

 • Pri krapolovu je obvezna uporaba »banjice« (carp cradle) in razkužila za nastale rane pri ulovljenem krapu.
 • Ribolov se izvaja »pred sebe«, se pravi, da ribiči vab in partikla ne vozijo niti levo in ne desno !
 • V vseh revirjih RD Ljutomer velja ribolovni C@R za krape težje od 5 kg, enako velja za amurja težje od 7 kg.
 • Slikanje z uplenjeno ribo naj traja max. 15-20 minut, nato ribo nepoškodovano izpustiti nazaj v gramoznico.
 • Prepovedano je uplenjene ribe shranjevati v mrežah za kasnejše slikanje.
 • Prepovedano je krmiti ribe z več kot 5 kg kuhanega partikla in boilic na ribolovni dan (24 ur), krmljenje s fračo

       ali spomb-om.

 • Prepovedana je uporaba čolna (na vesla ali el. motor), prav tako daljinsko vodeni čolni za krmljenje in razvažanje

       vab.

 • Z uplenjeno ribo ravnajte humano in po predpisih RZS.
 • Ribolov se iz ribolovnega mesta izvaja pred »sebe«, ne levo in ne desno, da se ne ovira ribičev, ki izvajajo

       ribolov na sosednjih ribolovnih mestih.

 • Nočni ribolov na gramoznici Boreci ni dovoljen.
 • Prepovedana je uporaba odprtega ognja (razen kurjenja v primernih posodah – roštilj).
 • Vsak ribič je dolžan za seboj pospraviti smeti, ki jih je pridelal na ribolovu!
 • Strogo je prepovedano uplenjene ribe v revirju gramoznica Boreci prenašati v druga jezera in vodotoke

       (protipravno prilaščanje lastnine RD Ljutomer!)

 • V vseh ribolovnih revirjih RD Ljutomer je prepovedan ribolov plenilk na živo vabo, ribolov se izvaja le z eno ribiško palico. Ribolov plenilk je dovoljen samo od zore do mraka. Kombinacija z drugimi ribolovnimi tehnikami (ribolov z plovcem, talni ribolov…) oz. uporaba dodatne palice z drugimi vabami ni dovoljena.
 • S sklepom UO RD Ljutomer se varstvena doba smuča prične z 1. februarjem in traja do 31. maja.

 

 

RIBOLOVNI REŽIM RD LJUTOMER ZA LETO 2023 NA GRAMOZNICI BUNČANI 

 • Pri krapolovu je obvezna uporaba »banjice« (carp cradle) in razkužila za nastale rane pri ulovljenem krapu.
 • V vseh revirjih RD Ljutomer velja ribolovni C@R za krape težje od 5 kg, enako velja za amurja težje od 7 kg.
 • Slikanje z uplenjeno ribo naj traja max. 15 - 20 minut, nato ribo nepoškodovano izpustiti nazaj v jezero.
 • Prepovedano je uplenjene ribe shranjevati v mrežah (čuvaricah) za kasnejše slikanje.
 • Prepovedano je krmiti ribe z več kot 5 kg kuhanega partikla in boilic na ribolovni dan (24 ur), krmljenje s fračo

        ali spomb-om.

 • Z uplenjeno ribo ravnajte humano in po predpisih RZS.
 • Ribolov se iz ribolovnega mesta izvaja pred »sebe«, ne levo in ne desno, da se ne ovira ribičev, ki izvajajo

       ribolov na sosednjih ribolovnih mestih.

 • Nočni ribolov na gramoznici Bunčani ni dovoljen.
 • Prepovedana je uporaba odprtega ognja.
 • Vsak ribič je dolžan za seboj pospraviti smeti, ki jih je pridelal na ribolovu!
 • Strogo je prepovedano uplenjene ribe v revirju gramoznica Bunčani prenašati v druga jezera in vodotoke

        (protipravno prilaščanje lastnine RD Ljutomer!)

 • V vseh ribolovnih revirjih RD Ljutomer je prepovedan ribolov plenilk na živo vabo, ribolov se izvaja le z eno ribiško palico. Ribolov plenilk je dovoljen samo od zore do mraka. Kombinacija z drugimi ribolovnimi tehnikami (ribolov z plovcem, talni ribolov…) oz. uporaba dodatne palice z drugimi vabami ni dovoljena.
 • S sklepom UO RD Ljutomer se varstvena doba smuča prične z 1. februarjem in traja do 31. maja.

 

 

Na vrh strani