Ribogojnica / ribniki Podgradje

RD Ljutomer v Podgradju poseduje 6 ribnikov v skupni površini 7.20 ha.
 
V njem se za lastne interese in za interese drugih RD, vzgaja predvsem naslednja vrsta rib:
  • krap,
  • ščuka,
  • smuč.
Zaradi ogroženosti pa se dodatno vzgajajo tudi linj, ostriž in ostale vrste rib za katere se oceni, da je to nujno potrebno.
 
Bolj detaljen opis;
 
Velikost ribnikov je okrog 7.20 ha vodne površine, od tega je 6 ribnikov za vzrejo konzumnih rib, 2 manjša pa za vzrejo mladic. Krapa ne drstimo naravno, ampak se pripeljejo ličinke (larvice) oziroma mesečniki krapa, to je približno 800 komadov v 1 kg. Mladice se hranijo z briketirano hrano Danex, konzumne ribe pa z mešanico koruze in ječmena. Briketirane hrane se letno porabi med 4 in 5 tonami, koruze od 10 do 12 ton in ječmena okrog 8 ton. Za ohranjanje kvalitete vode se uporablja apno v prahu, približno 600 do 1000 kg letno, za prezračevanje vode in dodajanje kisika pa se uporabljajo električni mešalci vode. Izlavljamo 3 letne ribe, ki dosegajo povprečno med 2,5 in 5 kilogrami. Vzrejamo tudi ribe roparice smuča in ščuko v manjši meri pa tudi rastlinojede ribe amurja in tolstolobika. Vsako leto se izlovi iz ribnikov okrog 10.000 kg rib, od tega se jih precejšen del vloži v naše vode, tako je bilo v letu 2006 vloženo v naše vode 6.544 kg rib, od tega 6.084 kg konzumnega krapa, leta 2007 je bilo vloženih 4.551 kg rib, leta 2008 pa 4.583 kg rib. Preostanek rib gre nekaj v prodajo, nekaj pa se jih vloži nazaj v ribnike za nadaljno rejo.

Seveda vsi ti naši gojitveni ribniki zahtevajo veliko dela in tu gre vse priznanje našemu gospodarju Kocbek Milanu, ki v ribnike vloži res veliko truda in dela, recimo v letu 2007 je opravil kar 1096 delovnih ur, oziroma na ribniku je imel 280 delovnih obiskov, velikokrat pa mu priskoči na pomoč pri večjih delih bolj ali manj stalna ekipa, katerih vseh tu ne bomo omenjali, je pa tudi njihov delež pri izgledu naših ribnikov velik.
 
Za ostale informacije in informacije o vzreji in odkupu, se lahko obrnete na vodstvo RD ali gospodarja g. KOCBEK Milana GSM: 051 221 347
 
 

Na vrh strani