Revirji in ribogojnica

Splošno o revirjih

Ribolovni okoliš naše RD se razprostira v teritorialnih mejah občin Razkrižje, Križevci, Ljutomer, Razkrižje in Veržej.
 
Zajema povodje reke Mure od kroškega broda do meje z Republiko Hrvaško in reko Ščavnico s pritoki od mosta v Žihlavi do reke Mure. V tem prostoru gospodarimo tudi z vsemi gramoznicami, kakor tudi z akumulacijo Gajševci. Skupno je 234 ha vodnih površin.
 
Ribolovne vode so razdeljene v tri revirje;
 
I. revir: reka Mura s pritoki
II. revir: akumulacija Gajševci z reko Ščavnico
III. revir: vse gramoznice

Catfish Fishing on the Red River 6/11

Paul Pollock of www.pollockguideservicecom catching a Master Angler Catfish with Terry Belhumeur of Absolutely Canadian Outfitters on the Red River north of Winnipeg Manitoba.

Na vrh strani