I. Revir

Reka Mura s pritoki

V prvi revir spada reka Mura s pritoki
 
V tem revirju upravljamo z reko Muro in njenimi vodotoki ter mrtvicami in se razteza od kroškega broda do meje z Republiko Hrvaško.
 
V Muri prevladujejo predvsem naslednje ciprinidne vrste rib;
 
- klen,
- mrena,
- podust,
- ploščič,
- bolen,
- smuč in
- ščuka
 
Posebnosti:
 
Na vodotoku je dovoljenjo roparja loviti le na umetno vabo.
Na vrh strani