Cenik letnih ribolovnih dovolilnic in ribolovni režim za leto 2021

Spoštovane članice in člani!

Ker se približuje konec leta 2020, vam v tem informatorju sporočamo termine obnove članstva za leto 2021, cenike letnih ribolovnih dovolilnic, ribolovni režim za leto 2021 ter cenik dnevnih, večdnevnih in turističnih ribolovnih dovolilnic. Prosim, da si vse skupaj dobro preberete, saj se uvaja nekaj sprememb na področju ribolovnega režima.

Zaradi znanih razlogov glede epidemije in s tem sprejetih ukrepih vlade RS, bo letos obnova potekala nekoliko kasneje kot prejšnja leta, upajmo, da se bodo ukrepi vlade do tedaj vsaj malo sprostili in bomo brez težav uredili podaljšanje letnih dovolilnic. Če bodo gostilne še vedno zaprte bomo vse skupaj izvedli v pisarni starega ribiškega doma, torej na isti lokaciji. Prosimo, da se držite epidemioloških predpisov, torej vstop v pisarno največ po 1 oseba, uporaba maske in razkuževanje rok, saj s tem čuvate svoje zdravje in zdravje drugih.           

Dobro si preberite informator, opozarjamo vas na  novosti, 10-dnevna dovolilnica za Gajševce in 10-dnevna ujemi in spusti, obe dovolilnici je možno kupiti do 1. 4. 2021, da ne bo sedaj pri obnovi prevelikega stroška.

Vsak član bo dobil pri obnovi brezplačen enolistni barvni  koledar, na voljo pa bo tudi omejeno število trinajstlistnega barvnega koledarja naših vod iz zraka po nabavni ceni 5 eur.

Ker še nekateri niste uspeli oddelati obveznega dela za leto 2020 in je to bilo vse skupaj zaradi ukrepov oteženo, bomo delovno obveznost prenesli v leto 2021.

 

Termini podaljšanja letni ribolovnih dovolilnic

 1. termin: nedelja, 27. 12. 2020, od 8.-12. ure, v ribiškem domu na Moti.
 2. termin: sobota, 9. 1. 2021 in nedelja 10. 1. 2021 od 8.-12. ure, v ribiškem domu na Moti.

Upravni odbor RD Ljutomer je na svoji 15. dopisni seji, ki je bila izpeljana med 16. in 19. 11. 2020 sprejel višino članarin vseh kategorij za leto 2021. Le-te ostanejo nespremenjene glede na lansko leto.

Člani in članice: 120 eur.

Ribiči pripravniki: 125 eur vključen pripravniški dnevnik.

Mladinci in študenti: 50 eur s potrjenim potrdilom o šolanju.

Pionirji: 25 eur.

Paraplegiki in žene članov: 50 eur.

Pridruženi člani: 90 eur za 30 ribolovnih dni, brez obveznosti do RD.

Zaslužni člani: 60 eur. To so člani, ki so starejši od 70 let in so bili zadnjih 10 let aktivni člani RD Ljutomer.

Tujci : 150 eur, ( 30 eur doplačila za delo in administrativne stroške).

Predplačilo za oprostitev obveznega dela za leto 2021: 25 eur.

Plačila se bodo vršila z gotovino, z možnostjo plačila na 2 obroka. Člani, ki bodo plačali na 2 obroka, bodo dobili letno dovolilnico ob plačilu 2. obroka. Pri obnovi obvezno priložiti izpolnjeno rekapitulacijo ulova in lovnih dni za leto 2020.

Prav tako je možno plačati letno članarino z nakazilom na TRR oziroma plačilom položnice. Rok plačila članarine preko TRR ali položnice za 1. termin je 24. 12. 2020, za 2. in 3. termin pa do 8. 1. 2021.

Ribiška družina Ljutomer, Mota 76, 9240 Ljutomer

IBAN: SI56 0234 3001 3495 361

Namen: letna članarina. Ne pozabite na ime in priimek.

Prosim, da se držite terminov za obnovo članstva.

 

RIBOLOVNI REŽIM RD LJUTOMER ZA LETO 2021

ZA VSE ŠPORTNO RIBOLOVNE REVIRJE

Rezervati (prepoved ribolova): Gojitveni ribniki Podgradje v celoti, akumulacija Gajševci in jama Golnik delno, označeno s tablami.

                 

REŽIM  RIBOLOVA

Poseben ribolovni režim velja za vse gramoznice v Gezovih jamah, za Gajševsko jezero in za gramoznico Babinci.

AKUMULACIJA GAJŠEVCI:

Po sklepu UO RD Ljutomer iz leta 2019, se je jezero spremenilo v vodo s posebnim ribolovnim režimom, kjer je obvezen dokup dnevnih in večdnevnih ribolovnih dovolilnic tudi za člane RD Ljutomer. Dnevna ribolovna dovolilnica za člane RD Ljutomer je 5 eur. Ker je bilo nekaj pripomb starejših ribičev, da se težko kupijo karte preko spleta ali prodajnih mestih ko se odločajo za ribolov, se je UO RD  Ljutomer odločil da je z letom 2021 možno kupiti 10-dnevno ribolovno dovolilnico po znatno znižani ceni (glej cenik). Nočni in večdnevni ribolov krapa je dovoljen le na način ujemi in spusti in z vso opremo, ki je predpisana za ta način ribolova (glej režim ujemi in spusti). Čoln  na vesla ali elektromotor za krapolov je dovoljen za markiranje, krmljenje in razvoz vab, maksimalno do sredine jezera. Daljinsko vodeni čolni ali drugačne daljinske naprave za razvoz vab so PREPOVEDANE. Ribolov iz čolna je PREPOVEDAN, razen za reševanje zapete ribe. Za vse ostale načine ribolova čoln ni dovoljen.

Nočni ribolov na soma ni dovoljen.

S 1. 6. 2019 je UO RD Ljutomer sprejel sklep o posebnem ribolovnem režimu na delu Gajševskega jezera (južni del jezera, ob gozdu in delu nasipa), ki je namenjen le za večdnevne karte ujemi in spusti in ob predhodni najavi. Vse ostale tehnike in vrste ribolova na tem območju so PREPOVEDANE. Del obale jezera je označen s tablami. Nočni ribolov s karto ujemi in spusti je dovoljen tudi na južni strani jezera na označenih mestih.

 

JAMA  SIGET: je voda s posebnim ribolovnim režimom, z doplačilom za dnevne ribolovne dovolilnice v višini 5 eur za člane RD Ljutomer (glej cenik). Ribolov je dovoljen v sredo, petek, soboto, nedeljo in ob praznikih. Nočni ribolov ni dovoljen. Ribolov plenilcev v teh vodah ni dovoljen od 1. 2. 2020 do 1. 5. 2020 ostali čas pa le z vijačenjem v soboto in nedeljo in tako da ne motiš ostalih ribičev. Ribolov krapovcev je dovoljen na 2 palici.

JAMA MOTA: je po novem z letom 2021 tekmovalna voda in voda za ribiška srečanja, tako da je ribolov dovoljen le ob tekmovanjih ali srečanjih, ostali čas je voda zaprta za ribolov.

MALA JAMA ob ribiškem domu: je jama z ribolovnim režimom ujemi in spusti, ribolov je dovoljen v sredo, petek, soboto, nedeljo in ob praznikih z eno ribiško palico in nakupu ribolovne dovolilnice, ki je minimalna (glej cenik). Za otroke do 15. leta starosti, ki pridejo z ribičem, ni doplačila. Ribolov plenilcev  ni dovoljen.

 

GRAMOZNICA BABINCI IN JAMA GOLNIK:

Doplačilo za nočno in večdnevno ribolovno dovolilnico ujemi in spusti in obvezna uporaba predpisane opreme za ta način ribolova (glej režim ujemi in spusti). Čoln na vesla ali elektromotor in čoln na daljinsko vodenje sta dovoljena, ribolov iz čolna ni dovoljen, razen za reševanje zapete ribe. Nočni ribolov soma je dovoljen ob vikendih julija in avgusta z eno ribiško palico in doplačilom za nočni ribolov.

GRAMOZNICA KRAPJE: s 15. 4. 2021 se uvaja nočni ribolov na krapa z dovolilnico ujemi in spusti, veljajo enaka pravila kot za gramoznico Babinci in Golnik.

V vseh ostalih revirjih velja ribolov od zore do mraka.

Po vsaki veliki vodi v akumulaciji Gajševci se bo nadaljevala praksa odlova rib z mrežo v bazenu pod jezerom in ujete ribe se bodo prenesle nazaj v jezero. Ukrep se je izkazal za dobrega, saj smo lani in letos prenesli nazaj v jezero lepo število rib, predvsem plemenite ribe smuč, ščuka, som, krap, medtem ko smo ostale ribe večinoma pustili v bazenu.

 

OPOZORILO:

Ribolov v vseh revirjih je dovoljen le ob predhodni nabavi ribolovne dovolilnice. V vseh revirjih RD Ljutomer velja režim ujemi in spusti za krape težje od 5 kg, enako velja za amurja nad 7 kg. Prosimo ribiče, da se držite teh pravil, saj bomo lahko le s povečano prodajo turističnih dovolilnic še kvalitetneje poribili naše vode. Na ta način bomo zadovoljili tudi ribiče, ki si vzamejo ribe za konzum.

 

Dovoljeni dnevni ulov in najmanjša dolžina rib v športno ribolovnih revirjih RD Ljutomer:

1 ščuka nad 50 cm ali

3 postrvi nad 25 cm ali

1 krap nad 30 cm maks. do 5 kg ali

5 podusti nad 35 cm ali

1 smuč nad 50 cm ali

5 ploščičev nad 30 cm ali  

1 som nad 60 cm ali

5 ogric nad 30 cm ali

1 bolen nad 40 cm ali

5 klenov nad 30 cm ali

5 mren nad 30 cm ali

3 kg rib brez mere.

 

Pozor: navadni koreselj (karas), linj in jez so po sklepu UO RD Ljutomer do nadaljnjega zaščiteni zaradi ogroženosti. Rake, žabe in piškurje je prepovedano loviti. V vseh revirjih je dovoljen lov plenilk le na eno ribiško palico, med lovom plenilk ni dovoljeno loviti drugih rib, v stoječih vodah je dovoljeno loviti tudi z mrtvo  montirano ribo, v tekočih vodah pa le s tehniko vijačenje z umetnimi vabami. Za lov plenilk ima lahko ribič pri sebi le mrtve ribe, prav tako ni dovoljeno shranjevanje rib v raznih plastičnih embalažah in kantah.

POZOR:v zadnjem času so čuvaji pri kontrolah ugotovili nepravilnosti pri skoraj 80% kontroliranih ribičev, predvsem pri lovu plenilk, težje prekrške so predali v disciplinski postopek, ostale so opomnili, držite se pravil v izogib  nevšečnostim.

Vsak član RD Ljutomer in turist je dolžan skrbeti za pravilno izvajanje športnega ribolova in varovanje čistega okolja ob ribolovni vodah. Datum dneva ribolova je potrebno vpisati v ribolovno dovolilnico pred ribolovom, prav tako je potrebno vpisati ulov takoj po končanem ribolovu. Lastiti si ribolovna mesta je prepovedano. Ribiški pripravniki lahko lovijo le v spremstvu mentorja.

 

PROGRAM PRIREDITEV RD LJUTOMER ZA LETO 2021

Marec: 07. 03. ob 9. uri ZBOR RIBIČEV RD LJUTOMER v dvorani                   

                       ribiškega doma na Moti

April: 11. 04. zaključek srečanja ribolov s plovcem za leto 2020

 1. 04. srečanje ribolov s plovcem
 2. do 26. 04. srečanje kraparske sekcij na južni strani Gajševskega j
 3. 05. srečanje Car in mladi Car RD Ljutomer za leto 2021
 4. 05. srečanje ribolov s plovcem

Junij: 06. 06. srečanje ribolov s plovcem

 1. 06. dan slovenskih ribičev in praznični dan ribičev RD Ljutomer
 2. 06. nočni ribolov s plovcem

Julij: 04. 07. srečanje ribolov s plovcem

 1. 7 do 1. 8. tabor RD Ljutomer

Avgust: 01. 08. srečanje ribolov s plovcem

 1. 08. nočno srečanje ribolov s plovcem

September: 05. 09. srečanje ribolov s plovcem

 1. 09. memorial Jožeta Moravca

Oktober: 10. 10. zaključek srečanja ribolov s plovcem

 1. 10. do 10. 10. srečanje kraparske sekcije Gajševsko jezero

November: 31. 10. lov ščuke z vijačenjem

 

DELOVNE AKCIJE

Delovne akcije se bodo vršile vsako zadnjo soboto v mesecu od marca do novembra, s seboj prinesi lopato, sekiro in žago. V primeru slabega vremena se akcija prestavi na naslednjo soboto, v kolikor vam termini ne odgovarjajo pokličite Andreja Škrleca 064 171 718 in se dogovorite za drugi termin. Izkažite pripadnost ribiški družini in se udeležite delovnih akcij, da izpolnite svojo dolžnost in se izognete dodatnim stroškom pri obnovi.

 

 

CENIKI DNEVNIH IN VEČDNEVNIH RIBOLOVNIH

DOVOLILNIC RD LJUTOMER ZA LETO 2021

Dnevna ribolovna dovolilnica za člane RD Ljutomer:

Gajševsko jezero 10-dnevna dovolilnica: 30 eur (nakup do 1. 4. 2021)

Gajševsko jezero: 5 eur.

Jama Siget : 5 eur

Mala športna jama : 3 eur

Siget vijačenje člani: 10 eur

POZOR: 10-dnevna dovolilnica za Gajševce ima 10 praznih okvirjev za vpis datuma izvajanja ribolova, hkrati se mora vpisati datum tudi v letno ribolovno dovolilnico.

 

Ribolovne dovolilnice ujemi in spusti za člane RD Ljutomer v revirjih

Gajševci, Babinci, Golnik, Krapje

24 urna dovolilnica ujemi in spusti: 10 eur.

2-dnevna dovolilnica ujemi in spusti: 14 eur.

3-dnevna ujemi in spusti: 21 eur.

4-dnevna ujemi in spusti : 28 eur.

5-dnevna ujemi in spusti : 35 eur.

6-dneva ujemi in spusti: 42 eur.

10-dnevna ujemi in spusti: 45 eur (nakup do 1. 4. 2021) s prosto izbiro datumov. Dovolilnica ima 10 praznih okvirjev za vpis datuma izvajanja ribolova, hkrati se mora vpisati datum tudi v letno ribolovno dovolilnico)

 

Dnevne dovolilnice za turiste:

Dnevna turistična dovolilnica v vseh revirjih RD Ljutomer je 20 eur.

 

Dovolilnice ujemi in spusti za turiste:

24 ur ne obstaja.

2-dnevna dovolilnica ujemi in spusti 50 eur.

3-dnevna dovolilnica ujemi in spusti 60 eur.

5-dnevna dovolilnica ujemi in spusti 90 eur.

vsak nadaljnji dan plus 15 eur.

Na vrh strani