JEZERO GAJŠEVCI

 

Jezero Gajševci se nahaja na območju istoimenske vasi Gajševci in vasi Grabe ter je oddaljeno cca 6-7 km od naselja Ljutomer. V celoti zajema 68 ha vodne površine od tega pa je za ribolov izvzeto 8 ha varstvenega območja (drstišča), ki je označeno z obvestilnimi tablami.

Jezero je večkrat letno uporabljeno za različne ribiške tekme tako občinske kot državne in vključujejo tekmovanje s plovcem kot tudi z obtežilnikom.

V zadnjem obdobju je v jezeru posebej pribljubljen ribolov na način ujemi in spusti, saj v njem domujejo kapitalni krapi. Zraven krapov pa so v jezeru poseljeni tudi somi, ščuke, smuči ter ribji drobiž.

Globina jezera je v povprečju med 1 in 3 metri.

 

Izvajanje ribolova na način ujemi in spusti ( C&R ) oz. kampiranje je na jezeru dovoljeno skozi celo leto, ob prehodni  nabavi ribške karte. Omenjeni način je dovoljen le na SEVERNEM delu jezera - Od pritoka reke Ščavnice v jezero, do njenega izliva iz jezera. Ribolov je  dovoljen na dve ribiški palici.

V primeru lova ribe plenilke, pa le na eno ribiško palico. (pomeni, da se ne sme niti kombinirati 1 palica krap, 1 palica napr. som)

(poglej priložena pravila)

 

POMEMBNO:

Na jezeru je dovoljen ribolov le iz obale. Upraba čolnov je s 1.1.2018 dovoljena le za namen merjenje globine, hranjenje rib in eventualno - izvleke ribe, če je zapeta ali ujeta v podvodni oviri. Uporabljeni čoln je lahko le "navaden", ne sme pa biti daljinsko vodeni. Uporaba čolna je dovoljena le v primeru ribolova na način UJEMI IN SPUSTI!!!

Pred pričetkom ribolova mora vsak pridobiti ribolovno dovolilnico!

 

 

 

 

 

 


       


 

Na vrh strani